Bazen schildersbedrijf sinds 1980

OnderhoudNL certificering

Schildersbedrijf Bazen is een bedrijf dat voldoet aan wettelijke eisen van vakdiploma’s, veiligheid en milieu.

OnderhoudNL

OnderhoudNL certificeringAlgemeen
Wie onderneemt in de schilders-, afwerkings-, metaalconserverings- en glaszetbranche (met of zonder personeel) kan niet buiten actuele informatie. Ook moet goed advies op afroep beschikbaar zijn. OnderhoudNL kent niet alleen de branche door en door, maar is de branche. De vereniging wordt volledig gedragen door de leden, die allen zelf branchegenoot en ondernemer zijn. Een betere garantie voor een effectieve belangenbehartiging, zowel individueel als collectief, is er niet.

OnderhoudNL heet voluit de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Bij het 100-jarig bestaan is het predikaat Koninklijk aan de vereniging OnderhoudNL toegekend, die intussen al meer dan 125 jaar bestaat. Tegenwoordig staat OnderhoudNL voor Ondernemersvereniging schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche. Als ondernemersvereniging vertegenwoordigt OnderhoudNL 80% van de branche, gerekend naar het totale omzetvolume van de lidbedrijven en is landelijk actief via sectorverenigingen, regionale- en plaatselijke afdelingen. Het secretariaat is te Waddinxveen gevestigd.

Vakmanschap
Een goed ondernemersklimaat en goed ondernemerschap zijn in onze branche slechts de helft van het verhaal. De andere helft is goed vakmanschap. Daarom besteedt OnderhoudNL veel aandacht aan de instroom van jongeren en het behoud van een brede vakopleiding. Via de Federatie SPOS Nederland steunt OnderhoudNL het werkend leren via de Praktijk Leer Werkplaatsen, verspreid in Nederland.

Bestuursleden van OnderhoudNL zijn nauw betrokken bij de instandhouding van de drie schildersvak mts'en in Utrecht (Nimeto), Boxtel (St Lucas) en Zwolle (Cibap) en de hbo-opleidingen in Enschede/Deventer en Eindhoven. De opleidingsmogelijkheden in de branche zijn dus heel breed. Punt van bijzondere aandacht is het bevorderen van het schildersvakonderwijs in het vmbo (lager beroepsonderwijs nieuwe stijl). De traditionele schildersklassen behoren bijna tot het verleden.