Bazen schildersbedrijf sinds 1980

Savantis opleiding

Schildersbedrijf Bazen is een bedrijf dat voldoet aan wettelijke eisen van vakdiploma’s, veiligheid en milieu.

Erkend leerbedrijf

Savantis opleidingSchildersbedrijf Bazen is een door Savantis erkend leerbedrijf

Savantis is een organisatie die zich richt op het leren en werken in de praktijk. De doelstelling is: het bevorderen van de kennis en het behouden van het vakmanschap.

Als kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven is Savantis door de overheid verantwoordelijk gesteld 26 ministerieel erkende beroepsopleidingen te onderhouden, leerbedrijven te begeleiden en ze te erkennen. In het Register van Erkende Leerbedrijven zijn 6.000 leerbedrijven opgenomen. Bij deze leerbedrijven volgen jaarlijks ongeveer 7.500 leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding. Hierbij zijn de contacten met leermeesters en docenten van groot belang.

Namens het bedrijfsleven zorgt Savantis voor innovatie en ontwikkeling van beroepsopleidingen met leermiddelen en naslagwerken. Deze worden vervolgens via de Uitgeverij van Savantis gedistribueerd.

Voor de examinering houdt Savantis zich bezig met de ontwikkeling van toetsen, de organisatie van praktijktoetsen en natuurlijk de coaching van examinatoren.

Voor de verschillende sectoren organiseert Savantis diverse cursussen en trainingen in vaktechniek, communicatie, management en arbeidsomstandigheden. Daarnaast worden er op basis van de wensen van een bedrijf opleidingsplannen gemaakt en adviezen gegeven voor maatwerk of training on the job. Jaarlijks nemen hieraan ongeveer 8.000 cursisten deel.

Schilderen en Onderhoud: