Certificeringen

Schildersbedrijf Bazen voldoet aan de wettelijke eisen van vakdiploma’s, veiligheid en milieu.

OnderhoudNL

Aan OnderhoudNL Garantie kunnen alleen bedrijven deelnemen die het OnderhoudNL Kwaliteitstraject hebben doorlopen. Dit biedt opdrachtgevers zekerheid over de vakkundigheid en betrouwbaarheid van bedrijf waarmee ze in zee gaan én over de kwaliteit van het opgeleverde werk, de service en de (nakomings-)garantie.

Algemeen
Wie onderneemt in de schilders-, afwerkings-, metaalconserverings- en glaszetbranche (met of zonder personeel) kan niet buiten actuele informatie. Ook moet goed advies op afroep beschikbaar zijn. OnderhoudNL kent niet alleen de branche door en door, maar is de branche. De vereniging wordt volledig gedragen door de leden, die allen zelf branchegenoot en ondernemer zijn. Een betere garantie voor een effectieve belangenbehartiging, zowel individueel als collectief, is er niet.

OnderhoudNL heet voluit de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Bij het 100-jarig bestaan is het predikaat Koninklijk aan de vereniging OnderhoudNL toegekend, die intussen al meer dan 125 jaar bestaat. Tegenwoordig staat OnderhoudNL voor Ondernemersvereniging schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche. Als ondernemersvereniging vertegenwoordigt OnderhoudNL 80% van de branche, gerekend naar het totale omzetvolume van de lidbedrijven en is landelijk actief via sectorverenigingen, regionale- en plaatselijke afdelingen. Het secretariaat is te Waddinxveen gevestigd.

Vakmanschap
Een goed ondernemersklimaat en goed ondernemerschap zijn in onze branche slechts de helft van het verhaal. De andere helft is goed vakmanschap. Daarom besteedt OnderhoudNL veel aandacht aan de instroom van jongeren en het behoud van een brede vakopleiding. Via de Federatie SPOS Nederland steunt OnderhoudNL het werkend leren via de Praktijk Leer Werkplaatsen, verspreid in Nederland.

Bestuursleden van OnderhoudNL zijn nauw betrokken bij de instandhouding van de drie schildersvak mts’en in Utrecht (Nimeto), Boxtel (St Lucas) en Zwolle (Cibap) en de hbo-opleidingen in Enschede/Deventer en Eindhoven. De opleidingsmogelijkheden in de branche zijn dus heel breed. Punt van bijzondere aandacht is het bevorderen van het schildersvakonderwijs in het vmbo (lager beroepsonderwijs nieuwe stijl). De traditionele schildersklassen behoren bijna tot het verleden.

OnderhoudNL Garantie

Het OnderhoudNL Garantie-bedrijf
Uw huis of appartement is het uiteraard waard om er representatief uit te zien en goed te worden onderhouden. Dat draagt niet alleen bij aan het wooncomfort nu, het betekent bovendien waardebehoud in de toekomst. Voor schilder-, onderhouds-, metaalconserverings- en glaszetwerk zijn de OnderhoudNL Garantie-bedrijven de beste keuze.

De gekwalificeerde OnderhoudNL Garantie-bedrijven werken als enige volgens de garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent klantentevredenheidsonderzoek en periodieke technische inspecties wordt de kwaliteit constant onder controle gehouden!

Het OnderhoudNL Garantie-bedrijf:

 • beschikt over de vereiste vakbekwaamheid
 • komt met een glasheldere offerte, zonder valkuilen
 • werkt volgens de leveringsvoorwaarden die Stichting AF-Erkenningsregeling met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis is overeengekomen
 • hanteert uniforme garantieregelingen
 • wordt periodiek geïnspecteerd door een onafhankelijk deskundigenbureau
 • is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken te Den Haag
 • weet de kosten voordelig te houden met een meerjarenonderhoudsplan
 • vraagt om uw tevredenheid!

VCA

Steeds vaker wordt VCA certificering van uitvoerende bedrijven geëist door Nederlandse opdrachtgevers in onder andere de bouw-, metaal-, installatie- en transportsectoren. Maar wat is dat VCA precies? En welke wereld gaat erachter schuil?

Van checklist naar markt
VCA is de afkorting van Veiligheid, gezondheid en milieu-Checklist Aannemers. De eerste versie van de checklist was bedoeld als een lijst van eisen gesteld aan aannemers, die werkzaamheden mochten uitvoeren bij (vooral) petrochemische bedrijven. Deze lijst is in 1989 door vertegenwoordigers van verschillende petrochemische bedrijven opgesteld. Inmiddels is de lijst uitgegroeid tot een nationale en internationale norm met een bijhorend certificatiesysteem.

Het VCA certificatiesysteem wordt beheerd door het uitvoerend orgaan van de onafhankelijke Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). Het systeem staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Een bedrijf dat een VCA certificaat wil hebben, vraagt certificatie aan bij een door de RvA geaccrediteerde instelling. Deze instelling toetst en oordeelt over de vervulling van de eisen van de VCA door het bedrijf. Bij een positieve beoordeling ontvangt het bedrijf een VCA certificaat.

Het VCA certificaat wordt afgegeven voor een periode van drie jaar. Jaarlijks voert de certificerende instelling een verificatie-audit uit, om er zeker van te zijn dat het bedrijf continu aan de eisen voldoet. Indien er afwijkingen ten opzichte van de VCA eisen worden geconstateerd, dan kan het bedrijf worden geschorst – en in het slechtste geval het certificaat verliezen.

Verlenging van certificering betekent continu voldoen aan de VCA eisen.

Een van de basiseisen van de VCA is dat operationeel leidinggevenden een geldig diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA (VOL VCA) hebben. De operationele medewerkers dienen een geldig diploma Basis veiligheid VCA te bezitten. Beide certificaten zijn persoonscertificaten: zij worden dus op naam aan een persoon uitgereikt. Ze getuigen dat de persoon genoemd op het certificaat een VCA examen met positief resultaat heeft afgelegd. Deze VCA persoonscertificaten zijn 10 jaar geldig.

Savantis opleidingen

Schildersbedrijf Bazen is een door Savantis erkend leerbedrijf
Savantis is een organisatie die zich richt op het leren en werken in de praktijk. De doelstelling is: het bevorderen van de kennis en het behouden van het vakmanschap.

Als kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven is Savantis door de overheid verantwoordelijk gesteld 26 ministerieel erkende beroepsopleidingen te onderhouden, leerbedrijven te begeleiden en ze te erkennen. In het Register van Erkende Leerbedrijven zijn 6.000 leerbedrijven opgenomen. Bij deze leerbedrijven volgen jaarlijks ongeveer 7.500 leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding. Hierbij zijn de contacten met leermeesters en docenten van groot belang.

Namens het bedrijfsleven zorgt Savantis voor innovatie en ontwikkeling van beroepsopleidingen met leermiddelen en naslagwerken. Deze worden vervolgens via de Uitgeverij van Savantis gedistribueerd.

Voor de examinering houdt Savantis zich bezig met de ontwikkeling van toetsen, de organisatie van praktijktoetsen en natuurlijk de coaching van examinatoren.

Voor de verschillende sectoren organiseert Savantis diverse cursussen en trainingen in vaktechniek, communicatie, management en arbeidsomstandigheden. Daarnaast worden er op basis van de wensen van een bedrijf opleidingsplannen gemaakt en adviezen gegeven voor maatwerk of training on the job. Jaarlijks nemen hieraan ongeveer 8.000 cursisten deel.

Schilderen en Onderhoud:

 • Schilders
 • Glaszetters
 • Industrieel lakverwerkers
 • Metaalconserveerders
 • Onderhoudsmedewerkers

BB erkend leerbedrijf

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Daarvoor staat Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Wij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

Ook ontwikkelen we de kwalificatiestructuur en leveren we stage- en arbeidsmarktinformatie. Tot slot is SBB de plek waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven afspraken maken over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Schildersbedrijf bazen

Ook alles strak in de lak?

Bij Bazen verzorgen we uw schilderwerk. Binnen en buiten. Bij u thuis en voor uw organisatie. Wij houden ons bezig met meerjarig onderhoud, het vervangen van glas, behangen of het herstellen van houtrot. Kwaliteit staat bij ons altijd voorop. Daar vertellen we u graag meer over.