Bazen schildersbedrijf sinds 1980

VCA certificaat

Schildersbedrijf Bazen is een bedrijf dat voldoet aan wettelijke eisen van vakdiploma’s, veiligheid en milieu.

VCA certificaat

VCA CertificaatSteeds vaker wordt VCA certificering van uitvoerende bedrijven geëist door Nederlandse opdrachtgevers in onder andere de bouw-, metaal-, installatie- en transportsectoren. Maar wat is dat VCA precies? En welke wereld gaat erachter schuil?

Van checklist naar markt
VCA is de afkorting van Veiligheid, gezondheid en milieu-Checklist Aannemers. De eerste versie van de checklist was bedoeld als een lijst van eisen gesteld aan aannemers, die werkzaamheden mochten uitvoeren bij (vooral) petrochemische bedrijven. Deze lijst is in 1989 door vertegenwoordigers van verschillende petrochemische bedrijven opgesteld. Inmiddels is de lijst uitgegroeid tot een nationale en internationale norm met een bijhorend certificatiesysteem.

Het VCA certificatiesysteem wordt beheerd door het uitvoerend orgaan van de onafhankelijke Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). Het systeem staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Een bedrijf dat een VCA certificaat wil hebben, vraagt certificatie aan bij een door de RvA geaccrediteerde instelling. Deze instelling toetst en oordeelt over de vervulling van de eisen van de VCA door het bedrijf. Bij een positieve beoordeling ontvangt het bedrijf een VCA certificaat.

Het VCA certificaat wordt afgegeven voor een periode van drie jaar. Jaarlijks voert de certificerende instelling een verificatie-audit uit, om er zeker van te zijn dat het bedrijf continu aan de eisen voldoet. Indien er afwijkingen ten opzichte van de VCA eisen worden geconstateerd, dan kan het bedrijf worden geschorst - en in het slechtste geval het certificaat verliezen.

Verlenging van certificering betekent continu voldoen aan de VCA eisen.

Een van de basiseisen van de VCA is dat operationeel leidinggevenden een geldig diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA (VOL VCA) hebben. De operationele medewerkers dienen een geldig diploma Basis veiligheid VCA te bezitten. Beide certificaten zijn persoonscertificaten: zij worden dus op naam aan een persoon uitgereikt. Ze getuigen dat de persoon genoemd op het certificaat een VCA examen met positief resultaat heeft afgelegd. Deze VCA persoonscertificaten zijn 10 jaar geldig.

Begin 2009 heeft schildersbedrijf Bazen het VCA* certificaat behaald

Bekijk hier het betreffende certificaat